'; include('../includes/top.php'); $time=time(); $dt2=$_GET['dt2']; if($dt2!='') { $ex=explode('.',$_GET['dt2']); $time=mktime(date('H'),date('i'),date('s'),intval($ex[1]),intval($ex[0]),$ex[2]); } $tarih=$dt; $tarihs=explode('.',$tarih); $tarihtime=mktime(0,0,1,intval($tarihs[1]),intval($tarihs[0]),intval($tarihs[2])); $rahimtime=$tarihtime-((9*30+10)*24*60*60); $ksaniye=$time-$tarihtime; $kdakika=floor($ksaniye/60); $ksaat=floor($ksaniye/(60*60)); $kgun=floor($ksaniye/(60*60*24)); $khafta=floor($ksaniye/(60*60*24*7)); $kay=floor($ksaniye/(60*60*24*30)); $kyil=floor($ksaniye/(60*60*24*365)); $dg1=mktime(0,0,0,intval($tarihs[1]),intval($tarihs[0]),date('Y',$time)); $dg2=mktime(0,0,0,intval($tarihs[1]),intval($tarihs[0]),date('Y')+1); $yy=mktime(0,0,0,1,1,date('Y')+1); $yeniyilkalansaniye=$yy-$time; $yeniyilkalangun=floor($yeniyilkalansaniye/86400); if($dg1<$time) $dg1=$dg2; $farkdg=$dg1-$time; if($tarihs[1]==2 && $tarihs[0]==29) { $ozelyil=date('Y',$dg1); for($im=0;$im<4;$im++) { if($ozelyil%400==0 || ($ozelyil%4==0 && $ozelyil%100!=0)) break; $ozelyil++; } $ozeldg1=mktime(0,0,0,$tarihs[1],$tarihs[0],$ozelyil); $farkdg=$ozeldg1-$time; } $farkdg=round($farkdg/86400); $BurcArray=BurcBul(date('z',$tarihtime),date('Y',$tarihtime)); $hayvansonuc=hangihayvan(date('z',$tarihtime),date('Y',$tarihtime)); ?>
01 1970
03:00 itibarı ile

01
Bir günü dünyaya geldin
Sen doğalı 0 ay geçti
Sen doğalı 0 hafta geçti
Sen doğalı 0 gün geçti
Sen doğalı 0 saat geçti
Sen doğalı 0 dakika geçti

Sen doğalı saniye geçti

Bugün doğumgünün. Mutlu Yıllar

'; } ?> Şu anda yaşındasın
Bir sonraki doğum gününe gün var
Bir sonraki yeni yıla gün var
Hicri takvime göre doğum tarihin